Praca

OFERTY WSPÓŁPRACY:

Poszukujemy do stałej współpracy FIRMY lub OSOBY prowadzące własną działalność oraz do współpracy poprzez umowę zlecenie lub dzieło wykonia zadania w zależności od aktualnego zapotrzebowania:

 

1. ELEKTRYCY z uprawnienieniami lub asystenci do opracowywania projektów elektrycznych:

– instalacji elektrycznych zasilania urządzeń w węzłach grzewczych z pompami ciepła, solarami itp.

– instalacji automatyki przemysłowej

– instalacji automatyki sterującej pracą węzłów grzewczych jw oraz systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

– instalacji fotowoltaicznych

 

2. KONSTRUKTORZY z uprawnieniami lub asystenci do opracowywania projektów konstrukcji:

– nośnej na dach płaski lub skośny lub posadowionej na gruncie dla solarów lub PV

– podstawy (ramy) do montażu central wentylacyjnych na dachu lub ścianach

– opinii o mozliwości montażu na elewacji, dachu lub wewnątrz budynków różnych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

 

3. AUDYTORZY do opracowywania audytów energetycznych budynków do termomodernizacji lub modernizacji instalacji grzewczych, a także elektrycznych pod kątem współpracy z PV

 

4. KOSZTORYSANCI do opracowywania kosztorysów inwestorskich lub ślepych lub kosztorysów do przetargów ze znajomością tematyki:

– instalacji sanitarnych

– instalacji elektrycznych w tym PV

– instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

5. HYDROGEOLODZY z uprawnieniami do opracowywania:

– projektów robót geologicznych na potrzeby pozyskania ciepła z ziemi

– powynkonawczych dokumentacji geologicznych prac jw

 

6. KIEROWNICY ROBÓT z uprawnieniami w zakresie prac:

– sanitarnych

– elektrycznych

– budowlanych

– archeologicznych

– hydro-geologicznych (odwierty na potrzeby pozyskania ciepła z ziemi)

 

oferty należy kierować na adres:

office@sunenergy.pl lub slawomir.burdalski@sunenergy.pl

 

zapytania w celu przygotowania własciwej oferty prosimy wysyłać drogą mailowa na adresy jw

 

oferty powinny zawierać następujące informacje:

– opis posiadanych uprawnień

– rodzaj preferowanej współpracy

– skrócony opis dotychczas realizowanych zadań z zakresu jw

– znajomośc przykładowego oprogramowania służącego do projektowania

– mile widziane przykłady zrealizowanych zadań z orientacyjną informacją o zakresie i kosztach przygotowania (oczywiście bez informacji „wrażliwych” dotyczących osób, firm lub kontraktów jeśli występuje konieczność zachowania poufności)

 

preferowana jest współpraca w woj. pomorskim

ale może być też rozważana praca zadaniowa zdalna – jeśli warunki techniczne ze strony oferenta na to pozwalają

 

ocena ofert:

50% cena

50% doświadczenie