Zbiorniki IVT i Borö oraz SunEnergy

Zbiorniki 2-płaszczowe do podgrzewu c.w.u. IVT DS ...
Zbiorniki do przepływowego podgrzewu c.w.u. IVT FW ...
Zbiorniki buforowe IVT BC ...
Emaliowane zbiorniki buforowe SunEnergy SE ...
Więcej
IVT zbiorniki

Zbiorniki BoRö

Firma BoRö jest szwedzkim producentem zbiorników przeznaczonych do buforowania ciepła, chłodu lub podgrzewu c.w.u.
Dostępne są zbiorniki w wielu typoszeregach o bardzo zróżnicowanej konstrukcji.

Sun Energy jest importerem i prowadzi dystrybucję na terenie Polski.
Oprócz typowych zbiorników do współpracy z pompami ciepła jw., dostępne są również zbiorniki do zastosowania w układach z kotłami gazowymi, olejowymi i na biomasę,
a także w instalacjach współpracujących z kolektorami słonecznymi itp.
Więcej