proKLIMA opis sterowania

System jest układem multifunkcyjnym, realizującym, poza kontrolą i regulacją temperatury w różnych strefach grzewczych także m.in. przełączanie trybów grzanie/chłodzenie, sterowanie źródłem ciepła i pracą pompy, kontrolą wilgotności powietrza w trybie chłodzenia. Listwy umożliwiają też podłączenie ogranicznika temperatury oraz zewnętrznego zegara sterującego.
Więcej

proKLIMA moduły sterujące

Podstawowym elementem systemy jest elektryczna listwa. Pełni ona role zarówno czujników temperatury w pomieszczeniach jak i służy do wyświetlania oraz przekazywania szeregu ustawień i informacji sterujących całym układem.
Więcej

proKLIMA termostaty pokojowe

Więcej

proKLIMA komunikacja systemu i zdalne sterowanie

W ofercie ogrzewania a także chłodzenia płaszczyznowego znajduje się szereg nowoczesnych rozwiązań służących do sterowania urządzeniami i automatycznej regulacji temperatury. Nie mogło zabraknąć wśród nich zaawansowanych technicznie urządzeń bezprzewodowych, komunikujących się drogą radiową, upraszczających znacznie montaż sterowania ogrzewania i eliminujących kłopoty oraz koszty związane z rozprowadzeniem w budynku wielu metrów przewodów.
Więcej

proKLIMA siłowniki

Więcej

proKLIMA zasilanie listwy sterującej

Więcej